Välkommen till Sällskapet Vallonättlingar

Aktuellt

Aktuella aktiviteter närmaste tiden kan du läsa mera om här

Lördagen den 17 april anordnade vi tillsammans med fem andra rikstäckande släktforskarföreningar en omfattande digital släktforskardag, med mycket gott deltagande. Anmälda deltagare har tillgång till inspelat material till och med den 23 maj.

Nästa större planerade aktivitet är Släktforskardagarna i Göteborg, vilka är beslutade att bli digitala och genomföras 11 – 12 september. Närmare information om dessa och andra aktiviteter kommer efter hand.

TEST med anmälningsformulär för 5 februari. OBS - ENDAST FÖR INTERNA TESTER!

Bli medlem

Under ”Medlemskap” kan du läsa om vad medlemskap i Sällskapet Vallonättlingar innebär. Du kan läsa vår informationsfolder på svenska eller in english och köpa ett medlemskap i vår webbutik.
Under ”Om oss” finns information om vår styrelse och info om vår lokal.

Vi är en rikstäckande förening och har ett tusental medlemmar. Vår lokal finns nu i ”Gamla Marabou” i Sundbyberg. Där finns också Sveriges Släktforskarförbund (vi är medlemmar) och Genealogiska Föreningen.

Vi ordnar medlemsträffar, studiebesök och utflykter flera gånger per år. Numera har vi också återkommande träffar på nätet.

Vi ger ut medlemstidningen Vallonättlingen kvartalsvis. Där har vi historiska artiklar, referat från våra träffar och många intressanta tips.
Vi ordnar resor till Belgien med några års mellanrum – senast 2016. Anmäl gärna ditt intresse att delta i kommande resor!

Är du redan medlem kommer du åt medlemssidorna under ”Medlemssidor”.  Du måste logga in för att läsa dessa. Som medlem får du förmånligare priser på en del av våra produkter. I uppdateringsformuläret kan du meddela ändrad adress mm till oss.

Aktiviteter

Vi ordnar många olika aktiviteter för medlemmarna, både resor, utflykter, föredrag, forskningsträffar och annat. Du kan läsa mer om de senaste här.
– Årsmötet 2020 genomfördes som möte på nätet 19 september.
– Ett flertal andra, planerade aktiviteter har ställts in ända sedan i mars 2020 på grund av pandemin, men vi har i stället ordnat ett antal Zoom-träffar på nätet, senast under både januari och februari 2021.
– Vi arrangerade, tillsammans med fem andra rikstäckande föreningar, en Digital släktforskardag 24 oktober 2020 ett kostnadsfritt, släktforskarevenemang på nätet. Vad det innehöll kan du läsa om här. En liknande aktivitet planerar vi till 17 april 2021.

Så snart pandemin släppt greppet kommer vi att ordna ”vanliga” träffar igen, inte minst resor och utflykter. Även resor till Belgien.

Vallonhistorisk översikt

En kort historisk översikt litteraturtips med vallonanknytning  finns under ”Vallonhistorik”.

Där beskriver vi bakgrunden till att vallonerna rekryterades till Sverige av Louis de Geer och Welam de Besche under 1600-talet. Du kan läsa om deras liv inom olika delar av Sverige. Här finns lista över släktnamn med varianter och bakgrund.

Vallonernas språk och dialekter på den tiden är ett intressant ämne som vi också behandlar.

Järnhanteringen och dess metoder beskrivs, liksom några kända bruk med vallonbakgrund. Även en översikt över vallonernas yrken finns här.

Artikeln om vallonerna i Norra Uppland kan du läsa, om du trycker på bilden här intill.

Släktforskning om valloner

Här finns en översikt över vår vallonforskning. Vi ger även beskrivning av vårt arbete med släktdatabasen VALLON 6, som är vår mest kända och uppskattade  ”produkt” med antavlor och levnadsuppgifter om över 140 000 personer med vallonbakgrund. Där får du som släktforskare en mycket uppskattad hjälp.

Du kan också gå igenom vår lista med släktnamn, där vi klarar ut vilka som har vallonsk eller annan bakgrund.

Vi har gjort tolkningar och översättningar av ett stort antal av vallonernas originalkontrakt och en del andra handlingar från 1600-talet på Vallonkontrakt 2. Dessutom har vi tagit fram egna böcker och skrifter samt ger många tips om annan dokumentation och även om forskningsmaterial på Internet.

Under senare tid har vi även hållit en-dags utbildning för intresserade medlemmar.